Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Вълчо Чолаков: Областният управител има правомощия по Закона за гражданската регистрация, които до този момент не са упражнявани. Започваме проверки.

Вълчо Чолаков: Областният управител има правомощия по Закона за гражданската регистрация, които до този момент не са упражнявани. Започваме проверки.
             Комисия назначена със заповед на областния управител Вълчо Чолаков ще проверява има ли нарушения при извършването на адресни регистрации в общините на територията на област Бургас.
             Проверките стартират в община Средец след сигнал до Областна администрация, излагащ съмнения, че се нарушава Закона за гражданската регистрация. Служители на губернатора, съвместно с ОД на МВР ще проверяват досиетата на гражданите, регистрирани в периода между 01.01.2015 - 30.04.2015, като  ще се следи налични ли са всички изискуеми документи. Съгласно Закона областният управител има контролни правомощия и може да издава наказателни постановления.      Отново по сигнал е изискана и информация от общинската администрация в Несебър. В кратък срок от там трябва да изпратят данни за длъжностните лица осъществяващи приемането и обработката на документи, самите заявления и документи представени от регистрираните  лица и всички други доказателства за легитимност на процедурата.
            Съгласно българското законодателство адресната регистрация се извършва от кмета на общината или кметството, както и от определени от тях служители. За да бъде една адресна регистрация законна, желаещите да получат адрес следва да представят документ за собственост или такъв, доказващ ползването на имот, както и писмено съгласие на собственика.
            „Областният управител има правомощия съгласно Закона за гражданската регистрация, които до този момент не са упражнявани. Започваме проверки първо по постъпилите сигнали, а след това и в останалите общини. Целта ми е от една страна да синхронизираме действията на всички, които следва да осъществяват контрол върху този процес, от друга да проверим спазват ли правилата лицата, които извършват регистрациите. Това, което започваме сега ще се превърне в системен контрол от наша страна.“- коментира Чолаков.
 

Добавено : понеделник, 08 юни 2015 14:07 горе назад 2230