Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Вълчо Чолаков: Прибягваме до непопулярни мерки в името на превенцията

От месец юни започва поетапно почистване на най-критичните участъци от речните корита в област Бургас. За целта областният управител Вълчо Чолаков  е изискал от началника на затвора труда на група лица - лишени от свобода. По специално изготвен график и след съгласуване с общините  в периода от  юни до 31 август ще бъдат третирани с препарати и ръчно почистени дерета, речни корита, канали и язовири в управление на областен управител на област Бургас. Непопулярните мерки, които Областна администрация предприема са част от превенцията за недопускане на кризисни ситуации, наводнения и осигуряване защита на гражданите. По данни от последния доклад сумата необходима за почистване на водните обекти в региона е в размер на 7,5 млн. и следва да бъде осигурена от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии.
            «Мярката, която предприемаме няма да реши проблема изцяло, но е дейност, която реално ще допринесе за намаляване на риска. С екипа ми ще продължим да търсим и дългосрочни решения, за съжаление към момента не разполагаме с бюджет за по-мащабни акции. Започваме от участъците, които имат най-спешна нужда от почистване. Заедно с това вече съм разпоредил проверките да се извършват периодично, а не каквато е била практиката- два пъти в годината», коментира областният управител Вълчо Чолаков

Добавено : сряда, 03 юни 2015 17:03 горе назад 1876