Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Област Бургас е първа в създаването на Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца

Област Бургас е първа в създаването на Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца

Област Бургас е първият регион в страната, в който се сформира областен координационен механизъм по деинституционализация на деца. Инициативата е по проект „ОКМ-модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионални и общински структури“. Фокусът е върху деца от 0 до 3 години и техните семейства и се подкрепя от Областния управител на Област Бургас Вълчо Чолаков.

В първото работно съвещание се включиха над 30 представители на институции, ангажирани за работа с деца в риск на областно и общинско ниво. Заместник областният управител Севдалина Турманова акцентира върху добрата координация и отговорно отношение на отделните институционални звена, чийто приоритет в дейността е защита интересите на децата. „Област Бургас ще продължи активно да се включва в разрешаването на поставените проблеми за постигане на конкретни резултати. Ще мотивира и поддържа конструктивния диалог между институциите и отговорното отношение към проблемите“, увери още зам. областният управител.

Участниците в първото работно съвещание се обединиха, че трябва да се подобри взаимодействието между структурите на областно ниво в защита интересите на децата и да превърнат и утвърдят координационния механизъм в работещ модел и след приключването на проекта.

Проектът „Областен координационен механизъм - модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионални и общински структури“ работи успешно в още 10 области в страната. В различните инициативи по проекта са подкрепени 744 семейства. Всеки месец участниците ще провеждат работни съвещания, на които ще се обсъждат и разрешават конкретни казуси, свързани с подпомагане на деца и семейства в риск.

Моделът на ОМК по деинституционализация е признат официално като добра практика от УНИЦЕФ.

Добавено : четвъртък, 14 май 2015 14:11 горе назад 1961 pdf