Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител Вълчо Чолаков разпореди водните обекти в област Бургас да се проверяват целогодишно

Областният управител Вълчо Чолаков разпореди водните обекти в област Бургас да се проверяват целогодишно

Със заповед на областния управител Вълчо Чолаков е съставена междуведомствена комисия, която през месец април ще проверява състоянието на потенциално опасните язовири на територията на област Бургас. В рамките на 10 дни експерти от различни държавни ведомства ще обходят водните обекти на територията на 10 общини. Служители от Басейнова дирекция, Пожарна безопасност, Язовири и каскади, службата по земеделие ще следят спазват ли се предписанията за нивото на водоемите и наличието на свободни обеми, техническото им състояние, както и проводимостта на речните корита. До сега проверките са се извършвали по график два пъти годишно.  Съгласно разпореждане на Чолаков и с цел непрекъснат контрол те стават целогодишни. Припомняме, че през февруари служители от областна администрация и лично бургаският губернатор обходиха 37 язовира, за които нямаше данни чия собственост са, съответно кой ги стопанисва и поддържа. Резултатите от тази проверка са 37 констативни протокола, 161 броя предписания и два акта за установяване на административно нарушение. Изследването на собствеността показа, че 22 язовира са общински с налични документи; 2 съществуват в общински имоти, но са без документи, 7 са частни, 3 са държавни и 3 несъществуват. След проверките стана ясно още, че общото състояние на обектите не е добро. Докладът е изпратен до междуведомствената комисия по бедствия и аварии.

Добавено : четвъртък, 16 април 2015 11:36 горе назад 2028