Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Институции, бизнес и неправителствен сектор застават зад идеята за Морска стратегия

Институции, бизнес и неправителствен сектор застават зад идеята за Морска стратегия

              Заключителен вариант на проекта за Интегрирана морска стратегия на Република България обсъдиха днес в Бургас. Представянето на стратегическия документ се проведе по време на среща между областните управители на Бургас, Варна и Добрич, представители на морския бранш и отговорните институции. Презентираният проект e изготвен от експерти в трите областни администрации и представители на Черноморски институт и Институт за регионални стратегии- Бургас и дава базата, върху която на национално ниво може да бъде съставена Националната интегрирана морска стратегия.  Стратегията обхваща всички сектори свързани с морето – околна среда, транспорт, регионално развитие, туризъм, образование и др. Нейното приемане е от изключителна важност от една страна, за да се спазят европейските директиви, а от друга дава възможност за кандидатстване по различни европейски програми, както и за развитие на морския бизнес и морската индустрия.

            „Днешната среща е стъпка, която да изведе темата от регионално ниво и да я постави на национално. Считам, че морето е национално богатство и грижата за него и всички съпътстващи дейности е ангажимент на държавата. Увереност, че такава стратегия е необходима, ми дава и фактът, че днес присъстват представители на почти всички структури, свързани с морския бранш. Днешната среща е и пример, че когато една идея е добра и от нея може да се възползва цял един сектор, тя среща приемственост и желание за реализация”, с тези думи областният управител Вълчо Чолаков откри заключителния форум за обсъждане на проекта за интегрирана морска стратегия.

            Той и колегите му от Добрич и Варна, д-р Маргарита Новоселска и Стоян Пасев, поеха ангажимент да придвижат проектния документ на национално ниво.

            Форумът прие и обща резолюция, с която се обръща внимание на необходимостта за поддържане на единна база данни за развитието на българското Черноморие, активно присъствие на България в европейските органи, отговарящи за морските пространства, доразработването на Национална интегрирана морска стратегия, която да доведе до пълно и ефективно използване ресурсите на Черно море и превръщането на България в една от страните определящи черноморската политика.

            Заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта на стратегията на интернет страниците на трите областни администрации. 


Текстът на приетата резолюция може да изтеглите ТУК

Добавено : вторник, 07 април 2015 17:31 горе назад 1994