Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител към Общинските съвети: Качвайте докладните на сайтовете си

             Областният управител Вълчо Чолаков назначи проверка, целяща да установи достъпна ли е за гражданите информацията, публикувана на сайтовете на общинските съвети в областта. След преглеждане на електронните страници на местните парламенти е станaло ясно, че част от общинските съвети публикуват на сайтовете си само покана за провеждане на заседанията си и проект на дневен ред.
            Дванадесет от общо 13 органи на местното самоуправление не оповестяват докладните записки и проектите за решения. Липсата на публикации препятства гражданите да се запознаят предварително с информацията, за да бъдат активни по време на взимане на съответните решения, касаещи развитието на населените места, в които живеят. Публичността на информацията в цялост е важна, от една страна, за да могат гражданите детайлно да се запознаят с работата на местните законотворци, а от друга, за да  се осигури пълна прозрачност, достъпност и информираност на обществото. Проверката извършена от Областна администрация Бургас е установила, че единствено на електронната страница на Общински съвет Бургас се публикува пълната информация, с която бургазлии могат да се запознаят предварително.
            Дали местните парламенти ще се съобразят с препоръката на областния управител зависи изцяло от тях, тъй като по закон те са длъжни да публикуват само официалната информация, каквато са поканите и дневния ред на заседанията, както и решенията, които се взимат. Докладните записки, както съпътстващите материали и документи представляват служебна информация и органите на местно самоуправление нямат изрично задължение да я публикуват.
             „Една такава стъпка от страна на общинските съвети би улеснила гражданите да взимат активно участие в работата на местния парламент, би осигурила прозрачност и достъпност до дейността на съветниците и най-вече би повишила доверието в институциите. Основната задача на администрациите е да работят за хората и да бъдат полезни. Вярвам, че колегите ще възприемат писмото ми не като критика, а като възможност да осигурят повече информираност на избирателите си. Областна администрация Бургас също е отворена за градивни предложения , които да подобрят дейността ни и да са в полза на обществеността.”, коментира Вълчо Чолаков. 

Добавено : четвъртък, 05 февруари 2015 11:34 горе назад 1749