Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Стартираха конкретни стъпки за изграждане на нова сграда за спешната помощ в Бургас

Стартираха конкретни стъпки за изграждане на нова сграда за спешната помощ в Бургас
Ще се търси европейско финансиране за изграждане на нова и отговаряща на съвременните изисквания сграда, в която да се помещава центърът по спешна медицинска помощ в Бургас. През новия програмен период и чрез възможностите на програма „Региони в растеж“ Министерство на здравеопазването ще работи за осигуряване на инвестиции за спешната помощ и всички техни филиали. По време на посещението си днес в Бургас зам.-министрите д-р Адам Персенски и д-р Ваньо Шарков са поискали официално от Община Бургас да бъде предоставено петно за строеж в района на МБАЛ- Бургас. Това е решение на един от проблемите, които Областният управител Вълчо Чолаков представи приоритетно пред здравното министерство преди броени дни. Темата беше засегната от него и по време на срещата му с народните представители от Бургаски регион в началото на тази седмица. С изграждането на нова сграда за центъра по спешна медицинска помощ ще бъде разрешен дългогодишен проблем свързан с множеството му премествания и отдалечеността на екипите от ръководството и администрацията.
            Преди срещата с областния управител зам.-министрите посетиха МБАЛ Бургас АД, където се запознаха с изпълнението на проекта за изграждане на Център за ранна диагностика на онкологични заболявания.
            Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.
            По проекта е закупена високотехнологична апаратура за диагностика на онкологични заболявания. „Доволен съм от това, което видях. Скенерът, ядрено-магнитният резонанс вече се използват от жителите на Бургас и региона. По проекта са останали средства, с които ще бъде закупена допълнителна апаратура – дигитален мамограф и лапароскопска система за гинекологично приложение. „- каза зам.министър Персенски.
            Зам.-министрите се ангажираха да съдействат и за друг важен проект на МБАЛ Бургас –Отделението по трансфузионна хематология (кръвен център). Последното не е ремонтирано от 40 години.

Добавено : четвъртък, 29 януари 2015 16:02 горе назад 2149