Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Вълчо Чолаков: Има важни теми за Бургас около, които всички политици трябва да се обединим

Вълчо Чолаков: Има важни теми за Бургас около, които всички политици трябва да се обединим

Реализирането на важни инфраструктурни проекти, като пътя Бургас- Слънчев бряг, пътен възел „Запад“, нова сграда за спешната помощ в града, почистването на речните корита бяха сред темите обсъдени по време на среща между областния управител Вълчо Чолаков и народни представители от Бургас. Редица законодателни промени свързани с правомощията на областните управители и възможностите им за опазване на държавната собственост и образованието, в това число и довършване сградата на факултета по Обществено здраве също бяха част от дневния ред.

            „Идеята на днешната среща между изпълнителната и законодателната власт е да декларираме общото си желание за съвместна работа по наболелите проблеми и важните проекти за област Бургас. Въпреки политическите приоритети на всеки има теми, които са изключително важни за региона и около които трябва да се обединим и да движим заедно.“- с тези думи Чолаков даде начало на обсъжданията.

            Един от въпросите изискващ бързо решение е осигуряването на средства за почистване на речните корита. Всяка година комисия назначена от областния управител проверя проводимостта им. Последният доклад с искане на средства за превантивни дейности е от септември 2014 година, а необходимата сума на база на изработените от общините количествено стойности сметки е близо 2 млн. лева.

            В дейността си администрацията на губернатора се сблъсква с абсурдни казуси решаването, на които отнема неоправдано много време поради липсата на законови възможности за решаването им на регионално ниво. В тази връзка, за да се движат в нормални срокове искания от граждани, институции  и фирми е необходима законодателна промяна, с която местните администрации да получат по-големи правомощия за администриране и контрол. В отговор народните представители предложиха да бъде изготвено предложение за конкретни законодателни инициативи, което да бъде подкрепено от максимално широк кръг области, защото тези трудности стоят пред всички областни администрации. Чолаков се ангажира искането да тръгне от Бургас, за да се започне незабавно действие по отпадане на административните тежести. Ако това се случи областните управители ще имат и повече механизми да управляват правилно държавното имущество, което към днешна дата е в недобро състояние.

            Друга тема,която срещна подкрепата на всички присъстващи бе осигуряване на средства за довършване строителството на сградата, в която да се помещава новия факултет по Здравни грижи. Общата стойност на средствата, необходими за изграждане на сградата са около 6 млн. лв. За извършване на проектиране и започнали строителни дейности до момента са изразходвани  близо 500 000 лв. По информация на заместник - председателя на бюджетната комисия Диана Йорданова са водени разговори и темата ще продължи да бъде приоритетна. Модерната материална база ще бъде причина сегашният факултет по Обществено здраве да се бори за превръщане в медицински факултет  с основна функция за следдипломна квалификация на лекари. Това е важна крачка към подобряване здравеопазването в област Бургас, възможност да се осигури високотехнологично оборудване и бургаски кадри да започнат научна кариера.

            Изпълнителна и законодателна власт се обединиха и около общи действия във връзка предотвратяване на нарушенията при добива и транспортирането на дървесина, както и правилната експлоатацията на язовирите.

            Като изключително полезна определиха срещата присъстващите. Те взеха решение такива да се провеждат на всеки два месеца, за да се следи непрекъснато как се движат важните за област Бургас проекти и да се набелязват нови. 

            В срещата участие взеха народни представители от ГЕРБ, Реформаторски блок, БСП, ДПС и АБВ.

Добавено : понеделник, 26 януари 2015 15:56 горе назад 2351