Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация приключи втори проект по ОПАК

Областна администрация приключи втори проект по ОПАК
Областна администрация Бургас приключи успешно втори проект изпълняван  по Оперативна  програма „Административен капацитет“. Постигнатите резултати бяха представени днес по време на заключителна пресконференция, в присъствието на заместник областния управител Севдалина Турманова и служители на администрацията.

            „По- компетентни и мотивирани служители в областна администрация Бургас“ е наименованието на проекта, който имаше за цел да надгради вече постигнатите резултати от приключилите обучения по първото спечелено финансиране. Общата стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ е 72 380 лева.

В рамките на проекта беше осигурена възможност на 45 служители  да преминат обучения по различни теми, съобразени с техните професионални задължения. Без откъсване от работното си място чуждоезикови обучения преминаха 27 служители. Проведено бе и обучение за всички работещи в администрацията, на тема „Ефективно изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020"- основен стратегически документ за развитие на областта.

„ Такива проекти са изключително полезни, защото те повишават качеството на предлаганите услуги. За всеки гражданин е важно в работата му с институциите да може да разчита на компетентно и добро обслужване.“- коментира Севдалина Турманова.

Проектът “По-компетентни и мотивирани служители в Областна администрация Бургас” бше осъществен по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Добавено : петък, 16 януари 2015 17:18 горе назад 2079