Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
В Областна администрация Бургас ще се проведе кръгла маса на тема “Безопасността на движение по пътищата: споделена отговорност”

На 21.11.2014  г.  oт 10:30 часа в сградата / малката зала от втория етаж/   на  Областна администрация в Бургас ще се проведе кръгла маса  на тема “Безопасността на движение по пътищата: споделена отговорност”.

Организатор на мероприятието е водещата организация Intertek,с международно призната от редица национални служби компетентност по акредитация за извършване на сертификация на системи за управление спрямо изискванията на международни стандарти на Международната организация по стандартизация (ISO).

Предстоящото събитие се провежда още и  с подкрепата на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движение по пътищата и е под патронажа на Областния управител на област Бургас. 

Добавено : четвъртък, 20 ноември 2014 14:53 горе назад 1993