Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заседание на областната епизоотична комисия в Бургас Набелязани са необходимите превантивни мерки за недопускане на инфлуенца по домашните птици на територията на Бургаска област

На 20.11. т. г. в сградата на областна администрация в Бургас под ръководството на заместник областния управител на област Бургас Евгени Врабчев се проведе редовно заседание на Областната епизоотична комисия.

На основание чл.47, ал.1 и ал.2 и чл.117 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и във връзка със заповед № РД 11-1824/18.11.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, членовете на комисията запознаха зам. областния управител с констатирани огнища на Инфлуенца по птиците в Кралство Холандия, Федерална Република Германия и Великобритания.

Във връзка с това комисията обсъди спешни превантивни епизоотични мерки за предотвратяване възникване на заболяването на територията на Бургаска област. И по-конкретно в следните направления:

Извършване на съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно - рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици. Осъществяване  на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био - сигурност в птицевъдните обекти. Провеждане на периодични клинични прегледи и сондажни вирусологични изследвания на домашни и диви птици.

В изготвената нарочна заповед на Областния управител по този повод се казва още, че собствениците и управителите на птицевъдни обекти и „задни дворове“ се задължават да не допускат:

- излизането на птиците извън дворовете на стопаните;

- да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици.

В заповедта се указват и необходимите конкретни действия, които собствениците и управителите на птицевъдни обекти и „задни дворове“ трябва да осъществяват при съхраняване в закрити помещения на фуража, с който се изхранват птиците, както и за създаване на условия за разделно отглеждане на домашните патици и гъски от други видове домашни птици;

Необходимо е също така собствениците и управителите на птицевъдни обекти в случай на отклонение в здравословното състояние на отглежданите от тях птици или при завишена смъртност да уведомяват незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място.

Според специалистите от областната епизоотична комисия не трябва да се създава психоза сред населението по повод т. нар. „птичи грип” защото консумацията на пилешко месо след термична обработка не крие никакви опасности за хората.

Добавено : четвъртък, 20 ноември 2014 14:52 горе назад 2159