Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител на област Бургас събра представители на различните религиозни общности от областта на среща разговор под мотото за повече толерантност, религиозна търпимост и хуманизъм в обществото и за създаване на гаранции срещу езика на омразата и

В проведената на 5.11. т. г. по покана на Областния управител на област Бургас Павел Маринов среща - разговор с представители - свещеници и духовни водачи от различните религиозни общности в областта дойдоха Архиерейският наместник на Българската православна църква в Бургас Борис Беров, Районният мюфтия в Айтос Селятин Мухарем, председателя на организацията на евреите „Шалом” в Бургас и председател на нейния духовен съвет Сабетай Варсанов. В срещата участвуваха и представители на протестантските християни от областта, а именно - пасторите Живко Тончев, представител на Националния алианс на Обединените божии църкви, Илчо Евтимов и Стефан Димитров от Петдесетна Евангелска църква в Бургас и Радослав Киряков, пастор на Първа /основана през 1881 г./ протестантска християнска евангелска общност в Бургас
От страна на домакините на срещата присъстваха още и заместник областните управители Евгени Врабчев и Юсеин Мехмед, както и главния секретар на Областна администрация Севим Неджатиева
Областният управител Павел Маринов откри срещата и предостави възможност на всеки от участниците в нея да разкаже за своя професионален и духовен път като очертае дейността и проблемите на съответната религиозна общност, която представлява и напътства. В създадения непринуден диалог бяха споделени множество значими благотворителни и хуманитарни инициативи, насочени към подпомагане на социално слаби, вдовици, сираци и малцинствени групи, които различните религиозни общности реализират чрез своите църкви, джамии и молитвени домове.
От името на еврейската общност в Бургас Сабетай Варсанов подари на Областния управител паметен знак с изображение на един от най-ценните културно-исторически паметници на Бургас, а именно Синагогата на града, в която днес, както е известно се помещава Бургаската художествена галерия.  
В своето експозе  Павел Маринов използва сполучливата метафора, според която всяка отделна религиозна общност в областта може да се оприличи на самостоятелен дом от обществения градеж, който колкото по-подреден, по-чист и приветлив изглежда толкова по-хармонично, подредено и по-организирано ще бъде обществото ни като цяло. За постигането на тази важна цивилизационна цел основна отговорност, разбира се има държавата, която чрез съответните свои институции е длъжна да подпомага, да регулира и насочва в единна посока дейността на отделните религиозни общности за благото на всички ни. 
Областният управител благодари на участниците в срещата за проявената от тяхна страна отзивчивост, добронамереност, откритост и внимание  като им пожела успех в благородната им религиозна и хуманитарно значима дейност. Той изрази своята и на неговия екип увереност, че и в бъдеще трябва да ставаме инициатори и участници в повече  подобни срещи, които способстват за укрепване на доверието в обществото. Нека обединени заедно - християни, мюсюлмани и юдаисти да  се опитаме решително да се противопоставим срещу езика на  омразата и проявите на  ксенофобия в нашия регион. Участниците в срещата се обединиха около идеята, че сега повече от всякога ни е необходимо да  утвърждаваме на практика в живота мотото на настоящата среща за повече „Толерантност, религиозна търпимост и спазване на религиозните свободи и хуманизъм в обществото като гаранция за траен демократичен правов ред.”
 От своя страна всички участници в срещата благодариха на Областния управител за поканата, за проявеното към тях и представляваните от тях религиозни общности внимание и му пожелаха успехи и спорна бъдеща работа. 

Добавено : четвъртък, 06 ноември 2014 13:46 горе назад 2145