Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заместник областният управител, Юсеин Мехмед, присъства на заключителната част на проекта „Българо–Турско сътрудничество за насърчаване процеса на демократизация чрез повишаване участието на обществеността при вземане на решения на местно ниво“

Заместник областният управител, Юсеин Мехмед, присъства на заключителната част на проекта „Българо–Турско сътрудничество за насърчаване процеса на демократизация чрез повишаване участието на обществеността при вземане на решения на местно ниво“
Заместник областният управител, Юсеин Мехмед, присъства на заключителната част на проекта „Българо–Турско сътрудничество за насърчаване процеса на демократизация чрез повишаване участието на обществеността при вземане на решения на местно ниво“, който се проведе на 10 и 11 октомври  2014 г. в гр. Узункопрю, Турция. В своето обръщение към участниците г-н Мехмед акцентира върху значението на проектите за трансгранично сътрудничество, работата по които създават не само добри приятелства и традиции при подготовката им, но и се раждат нови идеи за бъдещи проекти за подобряване качеството на живот на хората в трансграничния регион. „В края на септември беше изпратен за одобрение последният вариант на новата програма за периода 2014-2020, чийто приоритети са опазване на околната среда, развитите на туризма, използване и опазване на природното и културно богатство на трансграничния регион, младежко включване и подпомагане на предприемачеството“, допълни още зам. областният управител.
В двудневните работни срещи се подписаха договори и споразумения за бъдещо сътрудничество между фирми, университети, училища и неправителствени организации за бъдещо сътрудничество и участие в съвместни проекти между организации от Бургас и Узункопрю.
На заключителния семинар присъстваха настоящи и бивши представители на държавната и местна власт, на търговско-промишлените палати, представители на бизнеса, неправителствени организации, ученици, университетски преподаватели, и представители на обществеността от Бургас, Узункопрю, Истанбул и Одрин.

Добавено : вторник, 14 октомври 2014 13:55 горе назад 2149