Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация Бургас реализира първия си проект по програма „Леонардо да Винчи“

Областна администрация Бургас реализира първия си проект по програма „Леонардо да Винчи“

Областна администрация Бургас бе домакин на обучителна конференция „Дигитални документи в облачни технологии – възможности и ползи за публичния сектор“, по време на която повече от 20 служители от държавната институция, както и чуждестранни партньорски организации бяха обучени по темата.

Събитието се проведе в рамките на проект „По-разумни публични администрации в ЕС “, финансиран по Програма „ Леонардо да Винчи 2007-2013 ”.

 Партньори в изпълнението на проекта са Областна администрация – Бургас, Институт за работа и техника- Германия, Анатолики S.A. –Гърция, Градски съвет на Мурсия – Испания и Институт за креативна дейност - гр. Лодж, Полша.

Презентации по темата представиха и гост лектори от Община Бургас, Бургаски свободен университет и представители на частния IT сектор.

В рамките на проекта са предвидени посещения на публични администрации за обмяна на опит. Проведеното в Бургас събитие е пето по ред за проекта. До момента обучения са реализирани в Германия, Полша, Гърция и Испания.

Това е първият проект по Програма Леонардо да Винчи, който реализира Областна администрация Бургас. Проектът има за цел да подобри нивото на  използваните информационни и комуникационни технологии, в частност  облачни технологии в Европейските публични администрации.

Добавено : петък, 26 септември 2014 00:00 горе назад 2153