Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Покана за практическа демонстрация на Платформата за културен обмен в Черноморски регион

Платформата за културен обмен в Черноморския регион е вече отворена за регистрация!

 

Платформата включва база данни с информация за регистрирани творчески сдружения, културни мрежи, организации на работодатели в сферата на културата и различни по вид сдружения, функциониращи на територията на ЕС или на международно ниво.

Порталът може да Ви насочи към организации, които финансират, спонсорират и подпомагат културни събития (напр. фестивали) или такива, които финансират изложби или други културни инициативи. Може да намерите и информация за финансиращи организации от ЕС и от страните от Черноморския регион.

 

На 10 септември 2014 г. от 10.00 до 12.00 часа в малката зала на втория етаж на Областна администрация Бургас IT специалист ще проведе безплатна консултация за използване на портала. Желаещите могат да получат профил (индивидуален или организационен) с потребителско име и парола за достъп.

 

Проектът CULTUR-EXP е създаден, за да осигури обмен в трансграничния регион посредством иновативна социална платформа за творците (артисти, изпълнители, писатели, т.н.), културните оператори (галерии, театри, музеи, фестивали, т.н.) и всички участници в културния живот (посредници, потребители). Платформата е разработена съвместно с партньори от Грузия, Армения, Гърция и Молдова в рамките проект по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.“

Добавено : понеделник, 08 септември 2014 00:00 горе назад 2080