Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител се срещна с ръководството на Национална спортна академия „Васил Левски”. Ректорът доц. Пенчо Гешев благодари на Павел Маринов за активното съдействие и помощ при разрешаване на проблема със спортна база на НСА в Равда

Областният управител се срещна с ръководството на Национална спортна академия „Васил Левски”. Ректорът доц. Пенчо Гешев  благодари на Павел Маринов за активното съдействие и помощ при разрешаване на проблема със спортна база на  НСА в Равда

На  29 .07. 2014 г.  в сградата на областна администрация – Бургас Областният управител на област Бургас Павел Маринов се срещна с доц. Пенчо Гешев, ректор на Национална спортна академия „Васил Левски”, който бе придружаван от останалите членове на академичното ръководство на НСА. Гостите изразиха своята благодарност пред областния управител за проявеното съдействие и помощ , което областна администрация в Бургас и лично Павел Маринов са оказали за включване на базата на НСА в Закона за физическо възпитание и спорт като обект с национално значение. Придаването на тази база на статут на обекти с национално значение не е формален акт е важна законотворческа стъпка  с оглед на изграждане на съвременна спортна морска база включваща и пристанище за нуждите на съвременното обучение на младите хора и деца.

В знак на благодарност към областния управител ректорът на НСА доц. П. Гешев му подари стенен часовник с логото на НСА.  

 

Добавено : вторник, 29 юли 2014 00:00 горе назад 2116