Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител се срещна с ръководството на „Напоителни системи” ЕАД –клон Бургас и със земеделски производители от Бургаска област, чиято земя и продукция са засегнати от наводненията

Областният управител се срещна с ръководството на „Напоителни системи” ЕАД –клон Бургас и със земеделски производители от Бургаска област, чиято земя и продукция са засегнати от наводненията

На  29 .07. 2014 г.  в сградата на областна администрация – Бургас Областният управител на област Бургас Павел Маринов се срещна със земеделски производители, чиято земеделска земя и продукция са  силно пострадали или частично засегнати от проливните дъждове и наводненията през последния месец. В  срещата участва и Тодор Ангелов, директор на „Напоителни системи”  ЕАД клон Бургас. 

Земеделски производители от общините Средец, Айтос и Камено благодариха на Павел Маринов за проявената отзивчивост и грижа за разрешаване на проблемите им и очертаха създадената ситуация вследствие на природната стихия в цялата й сложност, както и големия размер на щетите, които са нанесени на тяхната производствена дейност. В своите изказвания те подчертаха необходимостта от по-големи грижи за стопанисването, правилната експлоатация, и текущите ремонти на хидромелиоративния фонд в отделните общини на областта.  По същата тема подробен отчет пред областния управител направи Тодор Ангелов, който посочи редицата конкретни действия, които се извършват от служителите на „Напоителни системи” за своевременното изпомпване на водите от падналите валежи, които в определи части от областта са били с необичайно високи стойности от порядъка на 240 литра на кв. метър.

Областният управител препоръча на засегнатите от наводненията земеделски производители да подготвят свои писмени искания до областната дирекция по земеделие, в които да настояват специализираните експертни комисии, които установят щети да констатират точния размер на поражения върху тяхната земя и продукция. След констатиране на щетите производителите ще могат да ползват държавни помощи за компенсация на загубите си в случаи като тези, които бяха подробно представени на вниманието на областния управител в проведената работна среща.

Добавено : вторник, 29 юли 2014 00:00 горе назад 3044