Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация стартира нов проект по ОПАК

Областна администрация стартира нов проект по ОПАК            Областна администрация Бургас започва работа по втори проект изпълняван  по Оперативна  програма „Административен капацитет“. Информация за него бе представена днес по време на встъпителна конференция в присъствието на екипа по управ
ление на проекта, заместник областния управител Евгени Врабчев и служители на администрацията.
            „По- компетентни и мотивирани служители в областна администрация Бургас“ е наименованието на проекта, който има за цел да надгради вече постигнатите резултати от приключилите обучения по първото спечелено финансиране. Общата стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ е 72 380 лева, а срокът за изпълнение девет месеца.
Успешното изпълнение на проектните дейности ще допринесе за подобряване на специфичните умения и компетенции на служителите и ще доведе до укрепване на административния капацитет. С проекта ще се осигури възможност на 45 служители  от областната администрация в Бургас да преминат обучения по различни теми, съобразени с техните професионални задължения. Заложено е и обучение на тема „Ефективно изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020". Без откъсване от работното си място чуждоезикови обучения ще преминат 27 служители, като част от тях продължават надграждащо след  вече преминати 120 учебни часа.
Проектът “По-компетентни и мотивирани служители в Областна администрация Бургас” се осъществява по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 

Добавено : четвъртък, 24 юли 2014 00:00 горе назад 2171