Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Позиция на Областния управител на област Бургас Павел Маринов по повод изявления на директора на „Пристанище Бургас” ЕАД относно Зоната за обществен достъп в пристанището

Позиция на Областния управител на област Бургас Павел Маринов по повод изявления на директора на „Пристанище Бургас” ЕАД относно Зоната за обществен достъп в пристанището
Директорът  на „Пристанище Бургас” ЕАД  да не злоупотребява с доверието на работещите в пристанището!
Да спре незабавно с опитите за противопоставяне на интересите на гражданите на Бургас с тези на работещите в Пристанище Бургас!
Решението за създаване на Зона за обществен достъп е взето съгласно действащото българско законодателство, спазени са всички процедури и срокове и е съобразено  с интересите на всички участници в проекта. Осъществяването му ,ще донесе огромни ползи за целия град и косвено за цялата държава.
Преки ползи, като участници в пристанищните дейности,  ще има и за работещите в „Пристанище Бургас” ЕАД  чрез увеличаване на заплатите и стабилизиране на работните места, както и увеличаване на щата с нови специалности.
Позицията на директора на пристанището е изцяло в противоречие с бъдещето на пристанището и развитието на града. За да стане директор г-н Тишев се е запознал със своите предстоящи задължения, като едно от най-важните от тях е планиране и развитие на човешките ресурси на пристанищния оператор за осигуряване дейностите на Зоната за обществен достъп.
Защо не изпълнява тези свои задължения? – Отговорът на този въпрос не е свързан с интересите на работещите в пристанището.

 

*  * *
Областният управител Павел Маринов кани в присъствието на медиите на 8 юли /вторник/ от 12 часа в сградата на областна администрация всички работници и служителите от „Пристанище Бургас”  на среща за обсъждане бъдещето на пристанището

Добавено : понеделник, 07 юли 2014 00:00 горе назад 2266