Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании








Покана

 






Покана за заключителна конференция по проект изпълняван от Областна администрация Бургас


Уважаеми дами и господа,

Заповядайте на 30.06.2014 /понеделник/ от 14 часа в голямата зала на втори етаж в Областна администрация на  заключителната конференция, по време на която ще бъдат оповестени постигнатите резултати от приключващия проект „Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в областна администрация - Бургас”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  


Добавено : петък, 27 юни 2014 00:00 горе назад 1969