Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Бургаско участие в заседанието на съвместния комитет по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Бургаско участие в заседанието на съвместния комитет по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Юсеин Мехмед, заместник-областен управител на област Бургас участва  в заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция, което се проведе на 18.06.2014 г.в Одрин.

На заседанието беше обсъден годишен доклад за финансовото изпълнение на Програмата за 2013 година. Разгледани бяха и предложения за допълнително финансиране на 18 проекта от списъка с резерви по третата покана за набиране на предложения. До момента спестените средства за финансиране на допълнителни проекти са на стойност 2.035 млн. лева. Общият брой на подписаните договори по програмата е 118 на стойност 28.244 млн.,като  52от тях  са напълно приключили.

На проведените консултации с екипа, разработващ програмата за финансовия период 2014-2020 бяха обсъдени мерки по вече утвърдените  тематични приоритетни оси като: околна среда и устойчив туризъм, както и приоритети по новата програма: конкурентноспособност и младежки дейности.

 

Добавено : сряда, 25 юни 2014 00:00 горе назад 1801