Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация Бургас спечели награда за най- добро партньорство със структурите на гражданското общество

Областна администрация Бургас спечели награда за най- добро партньорство със структурите на гражданското общество
 
За трета поредна година Областна администрация Бургас спечели приза за най- добро партньорство със структурите на гражданското общество.  Отличието, което ежегодно връчва Фондация за прозрачни регламенти, е годишна преходна статуетка. Съгласно правилата на фондацията, след третото спечелване наградата остава завинаги в Бургас. С това администрацията на област Бургас става първия трикратен победител.
За разлика от предходните години, когато за инициативите на администрациите гласуваха всички граждани, през настоящата година регламентът бе променен. Оценяването се извърши от Областните администрации в страната, като всяка имаше право на една единствена номинация. Област Бургас събра 17 от общо 28 възможни гласа, като по този начин получи друга важна атестация за работа си, а имено тази на своите колеги. След Бургас в надпреварата останаха Велико Търново, Смолян, Сливен и Габрово .
Инициативата, с която Областна администрация Бургас събра най-много гласове през тази години е „На лагер с Усмивка“. Сътрудничеството се осъществява със сдружение „Усмивка“, чиято цел е да насърчава креативността, самоутвърждаването, личностната и професионална реализация на деца от уязвими социални групи, деца и младежи с увреждане, етнически малцинства, бездомни, жертви на насилие.
“Удовлетвореността на всички служители в администрация е наистина голяма. Полагаме усилия да предлагаме все по- професионални и навременни услуги, работим успешно с неправителствения сектор, инвестираме в човешкия ресурс и развитието на администрацията. Убеден съм, че всичко това е видимо, както за гражданите, така и за колегите ни от останалите области и институции. Статуетката остава при нас, за да напомня всеки ден колко важно е доброто сътрудничество и прозрачността във всяка дейност“- каза Областният управител Павел Маринов. 

Добавено : сряда, 11 юни 2014 00:00 горе назад 1941