Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Мотивационно обучение “Ефективна комуникация и работа в екип” преминаха служителите на Областна администрация Бургас

Мотивационно обучение “Ефективна комуникация и работа в екип” преминаха служителите на Областна администрация Бургас 

Изнесено мотивационно обучение на тема „Eфективна комуникация и работа в екип” преминаха служителите на Областна администрация Бургас.

Обучението се проведе в рамките на проект “Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация Бургас”, който се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Високо ефективна работа в екип, комуникационни умения, управление на промяната и развиване на лидерски умения бяха част основните теми на двудневното обучение, което се проведе в град Ловеч в периода 7-8 юни 2014 година. Теоретична и практическа подготовка преминаха общо 48 служители на Областна администрация Бургас. По време на обучението участниците работиха върху развитието и усъвършенстването на цялостен набор от ключови надграждащи знания: Развиване на умения за ефективна работа в екип, осигуряване на обратна връзка, по-добро управление на времето, развиване на умения за планиране и приоритизиране, решаване на съществуващи проблеми, свързани с личната ефективност в администрацията и уменията на служителите.

Екипът от Бургас проведе среща за обмяна на опит със своите колеги от администрацията в града на люляците. Бяха коментирани основни отговорности свързани с управлението на държавната собственост, регионално развитие и административен контрол. Двете страни си размениха и презентации свързани с добрите практики на двете области, информация за културни и природни забележителности, обмениха опит в изпълнението и управлението на европейски проекти.

Проектът “Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация Бургас” е във финала на своето изпълнение. В продължение на една година целият екип премина обучения за повишаване квалификацията в сферата на своята компетентност, а част от служителите и чуждоезиково обучение. 

Добавено : сряда, 11 юни 2014 00:00 горе назад 2754