Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Платформата за културен обмен в Черноморския басейн е вече факт

Платформата за културен обмен в Черноморския басейн е вече факт
На 27.05.2014 г. в сградата на Областна администрация Бургас се проведе работен семинар в рамките на проект „Платформа за културен обмен в Черноморския басейн“( CULTUR-EXP).
По време на семинара в Областна администрация Бургас IT експерти от Грузия и България  представиха разработената платформа и запознаха участниците с различните начини за нейното използване.  В първата част на семинара бяха изложени основните функции на платформата, възможностите за регистрация, публикуване и получаване на информация. Втората част беше с практическа насоченост и всички желаещи имаха възможности на място да регистрират своя профил, консултирани от екипа по проекта и IT експертите.
Проект CULTUR-EXP се осъществява от Съвместна оперативна програма за сътрудничестово в Черноморския басейн 2007-2013. Проектът стратира на 1 юли 2013 година и включва организации от пет страни: Грузия, Армения, Гърция, България и Молдова. Продължителността на проекта е 24 месеца.
Основната цел на проекта е да осигури културен обмен в трансграничния регион чрез създаване на иновативна, мултиезикова IT платформа, адаптирана към културните продуценти (представители на различни видове изкуства, организатори на фестивали), културни оператори (музеи, галерии, читалища и т.н.) и други актьори на културния пазар. Платформата ще бъде важен източник на информация за културата и културните събития за любителите на изкуството и почитателите на културата.

Добавено : четвъртък, 29 май 2014 00:00 горе назад 2211