Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
20 май - „Европейски ден на морето“

Морето, морските сектори и морските ресурси са изключително важни за просперитета и благоденствието на Европа.

Европейският съюз обяви 20 май за „Европейски ден на морето“ с цел да отбележи постиженията и потенциала на Европа в областта на океаните и моретата, да демонстрира важната роля, която те играят в ежедневието не само на крайбрежните общности, но и на всички граждани на ЕС.

По съвместна инициатива  на Маруся Любчева – Член на Европейския Парламент и Павел Маринов – Областен управител на Област Бургас, българските черноморски области Бургас, Варна и Добрич ще бъдат част от общото европейско честване.

В трите области, в един и същи ден ще се състоят събития, посветени на Европейския ден на морето.

В България инициативата се организира за първи път и се посреща с удовлетворение от Европейската комисия, чиито представители  също ще се включат в нея.  Освен положително отбелязване на Европейския ден на морето, инициативата «Черноморски хоризонти 2014» ще постави акцент върху необходимостта от създаване на Национална морска стратегия, за което работят и трите черноморски области на основание подписан между областните управители Меморандум за сътрудничество .

 

 

Имамe удоволствието да Ви поканим за участие в инициативи  за отбелязване на Европейския ден на морето „Черноморски хоризонти 2014”  с основни събития (l:

 

Ветроходна регата,

 

 

Кръгла маса

"Син растеж перспективи за Европейските морски региони" и

 

Концерт «Децата на залива».

 

Искрено се надяваме  събитието да  бъде стъпка в посока консолидиране на институциите към реализиране на морска политика, която да допринесе за икономически ръст не само на черноморските райони, но и на страната като цяло.

 

П Р О Г Р А М А

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО

20 МАЙ, 2014

 

«ЧЕРНОМОРСКИ ХОРИЗОНТИ 2014»

 

ОБЛАСТ БУРГАС

17- 20 май 2014 г.

 

ВЕТРОХОДНА РЕГАТА «ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО»

 

17 май 2014

11.00 - официално откриване на Регатата – Пристанище Бургас, Яхт клуб Порт Бургас

13.00 – начало на гонките – пред Моста на Централен  плаж

 

18 май 2014

11.00 - начало на гонките – пред Моста на Централен  плаж

16.00 - награждаване и закриване на Регатата - Яхт клуб Порт Бургас

 

КРЪГЛА МАСА

"Син растеж перспективи за Европейските морски региони"

20 май 2014 г., 9.30 часа  зала «Компас» на ИХ «България».

 

09.30                   Откриване

Приветствия:

Маруся Любчева, член на ЕП

Пленарен  доклад  «Стратегия за син растеж – перспективи за Европейските морски региони»

Светослав Димитров, Генерална Дирекция  «Морско дело» , Европейска Комисия

 

10.00 - 11.00 І - виПАНЕЛ

Основен  доклад  «Синергии за син растеж и устойчиви морски региони»

Павел Маринов , Областен управител

Отчитане на Ветроходната регата

Илиян Тенекеджиев, Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура”

 

Тематични направления

Традиционни и нови морски индустрии

 «БМФ Порт Бургас» ЕАД

Морски клъстери – възможности и перспективи

Илзе Атанасова, Морски клъстер, Варна

 

11.00 -12.00  -  ІІ - ри ПАНЕЛ

Основен доклад  «Екологична сигурност на Черноморския регион»

Снежана Мончева, Директор на Института по океанология на БАН

 

Тематични направления

Рибарство и околна среда

Петко Русинов

Въздействие  на пристанищните дейности върху околната среда

Морска администрация Бургас

 

12.30 – 13.30

Изложба „Европейски ден на морето“ и

Концерт “Децата на залива”

Бургаска Художествена галерия /Синагога/,

присъстват гости от Франция, Испания, Ирландия, Полша и Турция 

 

Добавено : сряда, 14 май 2014 00:00 горе назад 2751