Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация Бургас участва в проект за облачни технологии

Областна администрация Бургас участва в проект за облачни технологии
През периода от 08.04.2014 г. до 11.04.2014 г. представители на Областна администрация Бургас взеха участие в работен семинар в град Мурсия, Испания, проведен в рамките на проект „SMARTER EU PUBLIC ADMINISTRATION“, финансиран по програма „Леонардо да Винчи 2007-2013 г.”, с партньори: Областна администрация – Бургас, Институт за работа и техника- Германия, Анатолики S.A. –Гърция, Градски съвет на Мурсия - Испания, Instytut Postępowania Twórczego Sp. (Институт за креативна дейност)- гр. Лодж, Полша.
По време на визитата беше проведен обучителен семинар на тема „Функционалности, приложения, модели за общностен и хибриден облак.  Фокусът на семинара бяха приложенията на облачните технологии в сферата на обществените поръчки и други правни аспекти, свързани с управлението на публични услуги.  По време на семинара бяха изнесени  презентации  от представители от всички партньорски организации, както и гост – лектори от  Общински съвет в Мурсия, Университета в Мурсия, частни компании , работещи в сферата на облачните технологии. Участниците от Бургас  представиха практики от България.
Партньорите в проекта взеха участие и в Конференция „University Smart Card”, която се проведе в Университета на Мурсия.

Добавено : сряда, 14 май 2014 00:00 горе назад 2216