Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОБЛАСТ БУРГАС Е ГОТОВА ДА СТАРТИРА КАМПАНИЯТА „ДА ПОЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ”!

Всички 13 общини от Област Бургас ще се включат на 26 април 2014 г. в инициативата на „Да изчистим България за един ден - 2014”. Уточнени са местата, където ще почистват служители на Областната и общинските администрации, общински и държавни предприятия, неправителствени организации, доброволци, ученици и граждани. Определени са началните часове, както и пунктовете, в които ще се раздават чували и ръкавици.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, към МОСВ предостави за нуждите на общините от  Област Бургас 230 ваучера за гориво на стойност 4600 лв..

На общините от региона с помощта на куриерските служби - партньори в проекта директно бяха предоставени 7750 чували и 5100 бр. ръкавици, както и рекламни материали от организаторите на кампанията.

Областният управител Павел Маринов и колективът на Областна администрация Бургас се събират в 10.00 часа пред „Морско казино” Бургас, за да стартират кампанията. Ще почистват района на Централен плаж от моста към  вълнолома.

Добавено : четвъртък, 24 април 2014 00:00 горе назад 2034