Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта ще създаде устойчива заетост на младите хора

Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) ще създаде устойчива заетост на младите хора, подчерта министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, който представи днес НПИЕГМ в град Бургас. Той акцентира върху сътрудничеството на МТСП със социалните партньори и местната власт в реализацията на мерките, насочени към повишаване на заетостта при младежите.

 „НПИЕГМ е разработен в отговор на Препоръка на Съвета на ЕС от април 2013 г. за създаване на Гаранция за младежта и обхваща периода 2014 – 2020 г.”, съобщи министър Адемов. Той допълни, че за реализация на инициативата Европейската комисия отделя 6 млрд. евро в следващите две години. България ще усвои близо 240 млн. лева. 

 Над 83 хиляди млади хора живеят в Югоизточния район, като близо 9 хиляди от тях са безработни, съобщи пред участниците министър Адемов. Във форума се включиха изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов,  областният управител на Бургас Павел Маринов и заместник областните управители на Сливен и Ямбол.

 Министър Адемов посочи, че НПИЕГМ предвижда всеки млад човек на възраст под 25 години да получи добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование.  

 „Мерките и действията по НПИЕГМ, които се прилагат за интеграция на пазара на труда, са разнообразни и ще бъдат определяни спрямо индивидуалния профил на всеки младеж”, съобщи министър Адемов. Той поясни, че по програмите за стажуване държавата покрива разноските на работодателя по заплатата и дължимите осигуровки на стажанта, като осигурява финансиране и за половин минимална работна заплата и дължимите осигуровки върху нея за наставник.

 Министър Адемов съобщи, че през първото тримесечие на 2014 г. безработните младежи до 24 г. са 35 144 средномесечно, като намаляват с 9.7% (с 3789 лица). „Първите резултати по изпълнението на НПИЕГМ отчитат, че над 6000 хиляди младежи са включени в заетост на първичния пазар на труда, на субсидирани работни места, по схеми на ОП РЧР или са курсисти в мотивационни обучения и такива за придобиване на квалификация и ключови компетенции”, допълни той. 

Добавено : събота, 05 април 2014 00:00 горе назад 2236