Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Политическите сили не постигнаха консенсус на проведените в областна администрация консултации за избор на председател, заместник председатели и секретар на РИК – Бургас

Във връзка с Указ № 54 на Президента на Република България, /обн. ДВ, бр. 26/21.03.2014г./ съгласно,  който датата 25.05.2014 г е определенена за дата на произвеждане на избори за Европейски парламент в сградата на областна администрация в Бургас, на 28.03.2014 г. на основание чл. 60  от Изборния кодекс и  Решение № 7-ЕП от 23.03.2014 г. на ЦИК, се проведоха консултации между политическите партии и коалиции относно определянето на състава и ръководството на Районна избирателна комисия Бургас.

         След проведените консултации не бе постигнато единодушно съгласие между участниците, както по отношение на избора на председател, а така също и на заместник председатели и секретар на РИК.  В тази връзка  и на основание чл. 60, ал. 6 от Изборния кодекс областният управител на област Бургас Павел Маринов  изпрати документите до ЦИК за да може Централната избирателна комисия да назначи членовете на РИК – Бургас, което по закон следва да стане 50 дни преди изборния ден. 

Добавено : петък, 28 март 2014 00:00 горе назад 2203