Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Министър Данаил Папазов, Областният управител Павел Маринов и кметът на Бургас Димитър Николов в общ ползотворен диалог за бъдещето отваряне на града към морето, чрез изграждане на зоната за обществен достъп върху част от Пристанище Бургас

Министър Данаил Папазов, Областният управител Павел Маринов и кметът на Бургас Димитър Николов в общ ползотворен диалог за бъдещето отваряне на града към морето, чрез изграждане на зоната за обществен достъп върху част от Пристанище Бургас
На 11 март  /вторник / 2014 г. на посещение в Бургаска област бе  министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов.  В Бургас той бе посрещнат от Областния управител на област Бургас Павел Маринов и неговият заместник Евгени Врабчев.
На проведената в сградата на областна администрация в Бургас предварително договорената работна среща по проблемите на пристанище Бургас в навечерието на активния туристически сезон присъстваха още и кмета на Бургас Димитър Николов, генералният директор на държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” Ангел Забуртов, председателят на Съвета на директорите на „Пристанище” Бургас Аргир Бояджиев, главният архитект на града, както и членове на туристическата камара в региона.
Министър Данаил Папазов заяви, че е дошъл в Бургас за да изслуша всички заинтересовани страни свързани с настоящето състояние и бъдещето развитие на Пристанище Бургас, както и намеренията на областния управител и обществеността на Бургас  за конкретно изпълнение на проекта за изграждане на зоната за обществен достъп около новата Морска гара на града.
На срещата специално внимание бе отделено на състоянието на държавния пристанищен оператор, чиято дейност бе подробно представена пред министъра от Аргир Бояджиев. В своето експозе той очерта новите възможности за развитие в Бургас на пазара на пристанищни услуги, както и конкретните намерения за привличане на нови инвестиции за изграждане на пристанищен терминал 1 и 2Б.
Кметът на града Димитър Николов припомни, че не сега, а още преди пет години се е взело решение за развитието на зоната за обществен достъп в Пристанище Бургас, чиято територия е включена в общия градоустройствен план на града, като за този инфраструктурен проект е осигурено финансиране по  различни оперативни програми.
Министър Папазов посочи необходимостта от намиране на точния баланс на интересите между двете очертаващи се противоречащи си тенденции. От една страна съхраняване предмета на дейност на държавния пристанищен оператор и запазване на съществуващите 220 работни места в него, а от друга постепенното изместване на неговата по същество индустриална дейност от центъра в периферията на града и съответна рекреация на освободената територия, която постепенно следва да се урбанизира съгласно съществуващия проект на зоната за обществен достъп.
Тази промяна на пейзажа от индустриален в туристически в самото градско сърце на Бургас се очертава да отнеме един по-продължителен период от време, което обаче не отменя спешната необходимост в навечерието на новия туристически сезон да се огради новата морска гара, както и да се оформят подстъпите към нейните входни и изходни терминали, а също и да се изградят съответни места за паркиране на туристическите автобуси от и до круизните кораби.
Участниците в срещата се обединиха около идеята, че бъдещето все по-пълно отваряне на Бургас към морето с изграждане на яхтена марина и търговско-експозиционен център в зоната за обществен достъп е без алтернатива,  поради което е заложена  цялостната промяна на територията около Морската гара, включваща тоталната реконструкция на ул. „Ал. Батемберг” в частта и от входа на пристанището до хотел „Приморец”, изграждане на вело-алея и нова пешеходна зона в тази част на града. Така ще започне качествено новия етап от 115 годишната история на Пристанище Бургас чрез неговото по пълно урбанистично включване в съществуващия транспортен възел на града включващ пълната реконструкцията на ж.п. гарата в Бургас и автогарата в центъра на града.

Добавено : вторник, 11 март 2014 00:00 горе назад 2301