Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Павел Маринов: „За повишаване степента на енергийната ефективност в Бургаска област са необходими спешни мерки за изпълнение на конкретни проекти съпроводени с публични разяснителни кампании”

На  28.02. т. г. се проведе първото заседание на Областния съвет за енергийна ефективност определен  със Заповед на Областния управител Павел Маринов  и ръководено лично от него. На заседанието беше направен обзор на състоянието на енергийната ефективност на територията на Бургаска област от представителя на Агенцията за устойчиво енергийно разитие в Бургас  Евелина  Пирушкина.

В разискванията на съвета участваха заместник-кметове от общините Созопол, Айтос, Карнобат, Сунгурларе, Руен и Поморие, експерти от двата бургаски университета – БСУ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, както и от „Обществен съвет за високи технологии”, „Българска соларна асоциация” и представители на бизнеса. Решенията, които областният съвет формулира  са в следните направления: 

 Да се направи предложение за провеждане на информационна кампания за въвеждане на системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници / ВЕИ / за собствено потребление.

Състояние на използването на ВЕИ в сферата на обществения транспорт.

Обсъдени бяха също и възможностите за предлагане на крайни потребители на продукта – горивна клетка за природен газ с възможност за въвеждане на алтернативни горива.

Добавено : неделя, 02 март 2014 00:00 горе назад 2113