Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация Бургас подписа меморандум с общините за насърчаване на културата

Областна администрация Бургас подписа меморандум с общините за насърчаване на културата

Меморандум за сътрудничество в областта на културата и изкуството, културните и творческите индустрии, опазването на културното наследство бе подписан между Областния управител Павел Маринов и кметовете на всички 13 общини в област Бургас.

Подписването на Меморандума е част от инициативите по проект „Платформа за културен обмен (CULTUR-EXP)  в Черноморския басейн“ изпълнявани в рамките на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013“. В него Областна администрация Бургас си партнира с организации от Грузия, Армения, Гърция и Молдова.

Основната цел на проекта е да осигури трансграничен обмен на култура чрез представяне на иновативна, многоезична IT платформа. Tя има за цел да събере на едно място различни изкуства и автори и да подпомогне от една страна потребителя, в търсенето на информация, от друга да послужи като лесен начин за контакт между творците от партниращите си държави. Платформата ще е и място, където любители на изкуствата и творци ще имат възможност да  дискутират, рекламират и организират културни дейности и събития.

 

 

Link към проекта на платформата:

CULTUR-EXP project, http://www.culture-exp.eu

Добавено : сряда, 22 януари 2014 00:00 горе назад 1991