Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Общински проекти предлагани за финансиране със средства от публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” бяха представени от кметовете на общините от Бургаска област пред областния управител Павел Маринов

Общински проекти предлагани за финансиране със средства от публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” бяха представени от кметовете на общините от Бургаска област пред областния управител Павел Маринов

На работна среща с всички кметове на общини от територията на областта проведена на 17. 01. /петък/ в сградата на областна администрация –Бургас Областният управител Павел Маринов запозна кметовете с възможностите за финансиране на техни социално значими общински проекти със средства от публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

На срещата всеки от кметовете представи конкретни проекти от местно значение свързани предимно с подобряване на транспортната инфраструктура на общините, изграждане на социални обекти, брегоукрепителни мероприятия и дейности за подобряване на водоснабдяването и уличното осветление в общините.

Общата стойност на представените проекти възлиза на 170 мил. лв. като община Бургас кандидатства за получаване на средства по програмата с пет актуални,  значими проекта, а именно за изграждане на спортен център „Арена- Бургас”, надлез над ж.п. гара Бургас за изграждане на южната дъга, модернизация на ул. „Ал. Батенберг” свързваща центъра на града с бъдещата зона за свободен достъп в Пристанището, изграждане на нова сграда на Спортното училище „Гагарин” в Бургас и създаване на Планетариум в Бургас.

Кметовете се обединиха около идеята да подкрепят по-крупни проекти, чието реализиране  би се отразили положително на развитието не на една, а на група общини. Такива са инфраструктурни проекти като изграждането на северната и южна дъга за избягване на големите задръствания на входа на Бургас през активния туристически сезон и облекчаване движението на туристите и гостите на областта до крайбрежните общини . Предложените пред областния управител проекти за финансиране са съобразени с програмата на правителството за подкрепа на инвестиции с високо регионално и местно въздействие, както и със силни социални измерения.

Първият етап на работата по изпълнение на инвестиционната програма, на който бе посветена настоящата работна среща бе назоваване на проектите, а така също идентифициране и обединяване около приоритетни обществено значими начинания с мултипликационен положителен ефект върху група общини. Във предстояща втората фаза на изпълнение на програмата областният управител ще подаде тези проектни предложения до Междуведомствения съвет, където ще се извърши административна проверка и оценка за допустимост, както техническа и финансова оценка. Класираните проекти ще станат част от Постановлението на МС, прието на основание чл. 1, ал. 6 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Работната среща приключи с подписване на Меморандум за културен обмен в Черноморския басейн, като  част от проект „Платформа за културен обмен / CULTUR - EXP/  в Черноморския басейн с участието на нашата страна ведно с Грузия, Армения, Гърция и Молдова.

Добавено : петък, 17 януари 2014 00:00 горе назад 1969