Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител и кметът на Бургас заедно с общи усилия за намиране на изход от кризата с Бургаски корабостроителници. Уволнените работници ще получат по една заплата за да могат да посрещнат новогодишните празници

Под ръководството на Областния управител на  област Бургас Павел Маринов на 19.12. 2013 г.  в сградата на областна администрация –Бургас  се проведе работна среща за намиране на бърз и ефективен изход от кризата  в Бургаски корабостроителници АД и за преодоляване на натрупаното напрежение сред уволнените работници и служители от фирмата. В работата на срещата участваха изпълнителният директор Деян Дянков и упълномощени представители на новите собственици на корабостроителницата, както и упълномощени представители на уволнените работници.

В срещата участва още кметът на Бургас Димитър Николов, заместник-областните управители Юсеин Мехмед, Евгени Врабчев, общинският омбудсман на Бургас Таньо Атанасов  и ръководителите на държавни структури от областта - Милен Димитров, директор на Областна дирекция на МВР - Бургас, Енчо Жеков,  директор на Регионално управление социално осигуряване – Бургас и Павлин Васков, директор на дирекция „Инспекция на труда” – Бургас.

В присъствието на толкова много държавни и общински отговорни фактори страните се споразумяха новите собственици на фирмата преди всичко незабавно да осигурят заплащане минимум в размер на една работна заплата на уволнените работници, за да могат семействата им да посрещнат новогодишните празници.

От името на новите собственици упълномощените техни представители заявиха, че вече са предприети необходимите правни действия за обявяване на фирмата в несъстоятелност, което ще гарантира пълно изплащане на всички дължими суми за заплати на уволнените работници и служители от специализирания гаранционен фонд на държавата при подобни случаи.

 Упълномощените представители на собствениците заявиха, че въпреки изключително тежкото икономическо състояние на предприятието те имат намерение още от март 2014 година да започнат действия за възстановяване на дейността на фирмата и възобновяване на основния и предмет на дейност, а именно корабостроенето. 

Добавено : четвъртък, 19 декември 2013 00:00 горе назад 2196