Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация започва обучителни програми за служителите си със средства от Европа

Областна администрация  започва обучителни програми за служителите си със средства от Европа
На 18.12. 2013 г. в Областна администрация Бургас се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проект “Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация Бургас”. Проектът се реализира по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Развитие на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
Стойността на проекта е 81 660 лв., а периодът за неговото изпълнение – 12 месеца.
По време  на презентацията Севим Неджатиева- главен секретар и ръководител на проекта, представи целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. Общо 51 служители на Областна администрация Бургас ще преминат обучения за повишаване квалификацията в сферата на тяхната компетентност и индивидуален потенциал. Ще бъде създадена база данни в страницата за електронен обмен на администрацията, която ще съдържа материали и казуси от проведените обучения. След преминато обучение всеки служител ще подготви подробен отчет и материали, с които ще се допълва базата данни. По този начин работещите в администрацията ще имат възможност и за самообучение по теми, които представляват интерес за тях.
„Развитието на човешките ресурси е приоритет на  всяка организация, която  цели да усъвършенства и повишава ефективността на работата си. Именно служителите са движеща сила за успешното изпълнение на функциите, които закона ни вменява. Затова този проект е важен, както за ръководството, така и за всички работещи в администрация“ - каза при откриването заместник областния управител Евгени Врабчев.
На пресконференцията присъства целия екип на Областна администрация Бургас, представители на Областен информационен Център и общините от областта.

Добавено : сряда, 18 декември 2013 00:00 горе назад 2557