Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител и кметовете от областта одобриха Регионалния план за водоснабдяване и канализация

Под ръководството на Павел Маринов, областен управител на област Бургас  Асоциацията по ВиК –Бургас, чийто членове са всички общини от Бургаска област, представлявани от кметовете на общините на проведено общо събрание прие Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на ВиК ЕАД, Бургас след направени от общините и различни други заинтересовани страни предложения и промени в инвестиционната програма за периода 2014-2038 г. Планът е изготвен след включените от консултанта Ежис България  промени като вниманието в областта на водоснабдяването е съсредоточено върху населени места с население над 2000 жители, а при канализацията са разгледани всички агломерации /от едно или няколко населени места и или части от тях, индустриални зони и т. н. с население над 2000 жители. 

Добавено : понеделник, 02 декември 2013 00:00 горе назад 1986