Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Меморандум за сътрудничество и партньорство за устойчиво развитие и модернизация на инфраструктурата на Пристанище Созопол подписаха Министъра на културата Д-р Петър Стоянович, Областният управител Павел Маринов и кмета на Созопол Панайот Рейзи

Меморандум за сътрудничество и партньорство за устойчиво развитие и модернизация на инфраструктурата на Пристанище Созопол подписаха Министъра на културата Д-р Петър Стоянович, Областният управител Павел Маринов и кмета на Созопол Панайот Рейзи
             По инициатива на Областния управител на Бургаска област Павел Маринов в Созопол се проведе разширено обществено обсъждане на различни проекти и програми за развитие и управление  на инфраструктурата на  Пристанище Созопол, както и за по-прецизното организационно стиковане на бъдещи съвместни координирани действия на различните институции, стопански структури  и неправителствени организации с цел подобряване състоянието на едно от най-старите и красиви пристанища в света, каквото е пристанището на Созопол.
                 В публичното обсъждане, което се проведе в сградата на общинския съвет в Созопол  участва и министъра на културата д-р Петър Стоянович. Домакин на срещата бе кмета на Созопол Панайот Рейзи.
                В срещата участваха още и представитили на Министерствата на земеделието и храните, на регионалното развитие,  на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и собственици и пълномощници на различни фирми занимаващи се с риболов или туристически дейности, а също и членове на различни сдружения с нестопанска цел от общината и областта.
               Министърът на културата поздрави участниците в дискусията и отдели специално внимание на идеята остров Свети Кирик да се превръщане от запустяла ограбена територия на бившата военно морска база във напълно преобразен великолепен „остров на културата”, който следва да се превърне в  хармонично притегателно място за туристическите потоци посещаващи  древния град на спасението.
 За старинните археологически ценности открити в акваторията на Созополското пристанище, където в древността се е намирало едно от най-ранните праисторически селища в света говори д-р Христина Ангелова, директор на Центъра за подводна археология в Созопол.
          Кметът на Созопол Панайот Рейзи благодари на областния управител на Бургаска област Павел Маринов и на министъра на културата Д-р Петър Стоянович за вниманието, което отделят на Созопол и по-специално на грижата за развитието на Пристанище Созопол, което в момента, както се изрази той е поделено между твърде различни структури,  институции и ведомства и поради това има сложен правен статут и начин на управление. В акваторията на пристанището са разположени в момента яхтена частна марина, рибарско пристанище, общинска кейова стена и все още неизползвана кейова стена от остров Кирик, собственост на държавата, представлявана в случая от Министерството на културата.
           В заключение областният управител Павел Маринов обобщи, че целта на настоящата среща е постигане на висока степен на публично партньорство между отделните институции, имащи отношение към Созополското пристанище. Само така може да се създаде възможност за формулиране на общи политики за изпълнение на нови обществени функции свързани най-вече с приоритетно развитие на туризма в доскоро затвореното пристанищно пространство. Бъдещото по-ефективно сътрудничество между институциите според Павел Маринов ще придаде нов тласък за развитие на морския туризъм и ще гарантира диверсификация на туристическия поток, привличайки посетители чрез яхтения и круизен туризъм, както и чрез представяне на археологическите и архитектурни културни ценности на територията на остров Свети Кирик.
         Партньорството цели съхраняване на екологичния баланс и опазването на обектите на културното наследство за превръщане на община Созопол във водеща туристическа и културна дестинация на Южното Черноморие, като увеличи парковата площ в град Созопол, експонира разкритите археологически културни ценности и превърне индустриалната до този момент зона в зелена зона – хармонична територия на културата и изкуствата. Реализацията на този проект следва да се осъществи без да пострада риболовната индустрия и приходите от рибарство и аквакултури, както и съпътстващите ги дейности на територията на Пристанище Созопол, подчерта областния управител.
       Министърът на културата, областният управител, кмета на Созопол, както и упълномощените представители на другите министерства подписаха специален Меморандум за сътрудничество и партньорство.
           Правният документ, разкрива готовността на органите на държавна власт да придадат реално измерениена сътрудничеството с частния сектор и неправителствените организации,  като споделят своя опит и добри практики в областта на интеграция на пристанищната инфраструктура с общинската градска част и с цел осигуряване устойчиво развитие на регионалната политика на територията на община Созопол чрез управление  и модернизация на инфраструктурата на древното пристанище на Созопол.
 
 

Добавено : четвъртък, 28 ноември 2013 00:00 горе назад 2675