Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Павел Маринов на първо официално посещение в Къркларели

Павел Маринов на първо официално посещение в Къркларели

По покана на Областния управител на  област Къркларели Мустафа Яман, Областният управител на Бургас Павел Маринов придружаван от генералния консул на Република Турция в Бургас Ниязи Акйол направи своето първо официално посещение в Къркларели. В състава на българската делегация бяха включени и заместник областният управител на област Бургас Юсеин Мехмед, както и главният секретар на Областна администрация Севим Неджатиева.

 Павел Маринов и придружаващите го лица бяха посрещнати изключително сърдечно от турските си домакини, сред които бе и председателят на  Търговско-промишлена палата на Къркларели Ерторул Четинташ. Двамата областни управители подробно  обсъдиха състоянието и перспективите на различни аспекти от съвместни дейности  по укрепване на взаимното сътрудничество между двете териториални общности, в контекста на приятелските и добросъседски отношения между нашите две страни. В разговора специално внимание бе отделено на подобряване на транспортните коридори между двете области, както и подобряване на митническото обслужване по границата. Анализиран бе хода на изпълнението на различни общи проекти в областта на трансграничното сътрудничество. Обсъдени бяха нови възможности за още по-ползотворно икономическо партньорство, както между отделни стопански субекти, така и между настоящи и бъдещи инвеститори от двете области.

Павел Маринов прояви специален интерес към реда на юридическо конституиране, инвестиране и цялостно функциониране на изградените в област Къркларели индустриални зони, чрез които държавата подпомага  местния бизнес, ангажиран с изпълнение на амбициозна стопанска програма в областта. Индустриалните зони са особен вид бизнес-инкубатори, които способстват за подобряване на инвестиционния климат в региона, както и за стопанското оживление, все градивни фактори, чрез която до голяма степен в Къркларели е разрешен проблема с разкриване на нови работни места и намаляване равнището на безработица и бедност в областта. 

Павел Маринов и придружаващите го лица  посетиха на място и се срещнаха с работодатели, мениджъри и работници от различни предприятия в сферата на металообработващата индустрия, производство на алуминиеви профили и текстилната промишленостразположени в индустриалната зона на Къркларели.  

Добавено : сряда, 20 ноември 2013 00:00 горе назад 2215