Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Мерките за намаляване на административната тежест достъпни за всеки в Интернет

 

На страницата на Министерския съвет е публикуван списък с мерки за намаляване на административната тежест, които правителството предприема. Министерствата и областните администрации ще информират гражданите и бизнеса чрез сайтовете си.

 

Мерките, които правителството предприема за намаляване на бюрокрацията и административната тежест, от днес могат да се следят в страницата на Министерския съвет на Република България www.government.bg. В раздел „Документи“ е качен списъкът с мерките, които вече са в сила. Той ще се актуализира постоянно като към него ще се добавят всички нови решения за отпадане  и облекчаване на режими. Линкове към него ще има в сайтовете на министерствата, областните администрации и държавните институции.
В изпълнение на Програмата на правителството до момента са приети 112 мерки за намаляване на административната тежест. На 15.08.2013 г. Министерският съвет прие Първи пакет от 24 мерки за намаляване на административната тежест, които бяха инициирани от неправителствени, браншови и работодателски организации.  На 22.10.2013г. Министерският съвет прие Втори пакет от 88 мерки. Те бяха предложени от министерствата и областните управители, съвместно с общините, с оглед улесняване на гражданите и бизнеса при предоставянето на административни услуги. В момента се подготвя и трети пакет.
Основните улеснения за гражданите и бизнеса са премахване на регулаторни режими, намаляване броя на изискуемите документи, намаляване на размера на таксите, съкращаване на сроковете за предоставяне на услуги, разширяване на възможностите за подаване на документи по електронен път и др.
Мерките, чието въвеждане зависи от законодателни промени, ще бъдат включени в списъка веднага след приемането на измененията от парламента.
Списъкът ще съдържа само промени, които са приети със съответни нормативни актове и са реално достъпни за потребителите.


Линк към списъка: http://www.government.bg/fce/001/0211/files/0111_Bobeva1.pdfЗа информация: тел. 02/940.27.70, 02/940.20.72


Добавено : четвъртък, 07 ноември 2013 00:00 горе назад 3386