Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител на област Бургас с конкретен, подробен план за ефективна защита от пренос на заразни болести при селскостопанските животните в Странджа

Като отчита  засиления обществен интерес по твърде актуалната тема за пренос на заразни болести по селскостопанските животни  особено след откритото на 20 септември в село Стоилово, община Малко Търново огнище на шарка по овцете и козите, както и някой неверни твърдения и спекулации по проблема Областният управител на Бургаска област Павел Маринов се запозна подробно с различните експертни становища и очерта набор от ефективни мерки за защита в бъдеще от пренос на опасни заразни болести при животните. Въпросните организационни мерки са подготвени от  сформираната в областна администрация работна група включваща компетентни представители на заинтересовани ветеринарни институции и животновъди
Най –общо направените изводи могат да се обобщят по следния начин: на първо място следва да се реализира проекта за възстановяване на загражденията по границата с Република Турция на територията не само на област Бургас, но и в Хасковска и Ямболска области, като по този начин се препятства механично пренасяне на заразни болести по добитъка. За обезпечаване на по-добрата работа на Областните дирекции по безопасност на храните в Бургас, Хасково и Ямбол предстои увеличаване на техния финансов  и кадрови ресурс. Необходимо е също да се увеличи и броят на здравните инспектори по места, както и средствата за по-засилен контрол и превенция.
Предлага се и  реализация на друга твърде популярна в света мярка за повишаване степента на био-сигурност чрез изграждане на съоръжения от  тип „Електро-пастир”. Чрез тях се дава възможност на стопаните да  ограничат контакта на своите стада с други стопански животни, но за жалост това  не може да спре дивите животни.
Наред с тези изискващи специални инвестиции дейности следва да се засили непосредствения контрол от страна на изпълнителната власт и да се повишат санкциите за лицата, които нерегламентирано търгуват с животни.
         Областният управител на Бургаска област предлага да се  насърчи стратегически развитието на животновъдството във всички  общини граничещи с Република Турция. През новия  програмен период 2014-2020, той  настоява за мерки, допустими по Програмата за развитие на селските райони и оперативна програма конкурентоспособност за развитие на пограничните региони на ЕС, с предложение за оптимално  увеличаване на размера на средствата за действия, необходими за подпомагане в организационен аспект на гранични региони от ЕС, в частност на общините по границата с Република Турция.
Предстои  още разработка на инвестиционна програма за развитие на тези общини, чрез която да се създаде възможност на земеделските стопани, които инвестират в земеделски стопанства разположени на територията на въпросните общини, да получат допълнителна 20 % капиталова субсидия. Кредита, който получават чрез ДФЗ /Държавен фонд земеделие/ следва  да бъде безлихвен, за целия срок на усвояване и издължаването му. Очаква се да се предвидят и стимули за създаване на стопанства от млади фермери по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. като се предвиди в съответна Наредба възможност за предоговаряне  на проекти за млади фермери, които ще живеят и развиват животновъден бизнес на територията на областите Бургас, Ямбол и Хасково и по-конкретно именно в пограничните с Република Турция общини. В пакета от мерки се предвижда и специална държавна  субсидия за отглеждане на животни в рисковите райони - специално за възраждане на животновъдството на територията на общините от Странджа и Сакар  чрез закупуване на животни, за изграждане на кошари за отглеждането им, субсидия за работа в рисков район и т.н.
Предстои да се направи обстойна проверка на стоково животновъдните обекти на стопаните с цел да им се разясни степените на сигурност, която имат обектите им  и как да се намали риска от нови зарази по добитъка чрез нови инвестиции. 
Наред с всичко това следва да се организират информационни кампании, включително чрез брошури, листовки, както и други рекламни материали за това,  кои са опасните болести при животните, като се опишат признаците на болестите, начините по които се предават, латентните периоди и т. н. Задължение на ветеринарните институции е да бъдат по-диалогични и да разясняват кога едно животно е болно и кога то трябва да се убива, с цел ограничаване огнището на заразата. Извършването на контролната проба, констатираща заболяването следва да бъде задължително с участието на животновъда, а  той би следвало  да има право на арбитражна проба от кръвта на болното животно. При съмнения, че едно животно е болно да не се прибягва веднага към унищожаването му, а да се отделя от останалите и да се наблюдава през латентния период на болестта.
Областният управител настоява за  подготовка на типови проекти на ферми за определен брой - примерно 100 овце, говеда и т.н.животни, на които да е осигурено принципно финансиране чрез европейски проекти или чрез държавна инвестиционна програма за безлихвен кредит.
 За да се развива животновъдството в Странджа  държавата следва да осигури  подходяща инфраструктура до животновъдни обекти изнесени извън населените места - път, електричество  и вода, като се точно се формират разходите за осигуряването им.
Друго съществено направление от темата за ликвидиране на заразните болести при животните е промяна в нормативната уредба на ЕС и Република България. Това е глобална тема, която следва да бъде включена, както в актуалния дневен ред на официалните посещения и преговорите на ЕС с  Турция, така и при официалните посещения между наши и турски делегации. Целта е Турция да приеме европейските изисквания за предотвратяване на заразните болести при животните, т.е. да промени своя подход и възприеме този на ЕС, засега поне в европейската си част. Така ще се  създадат възможности за ликвидиране на известни огнища на зарази и ще се спре ваксинацията на животни. На дневен ред е необходимостта от преосмисляне на идеята за убиването на животните в ЕС, като се предложат алтернативни методи за борба със заразните болести. Предварително заложените критерии в европейските норми трябва да са съобразени със спецификата на граничните райони, за да разрешават предпазна ваксинация точно в тези райони на ЕС. Вариант на тази идея е да се обособи зона, в която собствениците по желание да имат право да си ваксинират животните и след ваксинацията, животните им следва да са под карантина за определен период.
 
 
 

Добавено : сряда, 06 ноември 2013 00:00 горе назад 2381