Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

 

По повод 1 ноември - Денят на народните будители от Областния управител на Бургаска област Павел Маринов към българските учители, дейци на Българската православна църква, на просветата и култура и гражданите на Бургаска област

 

Уважаеми съграждани,

 На този светъл наш общобългарски празник се обръщам  към Вас с чувство на вълнение и заслужена гордост от духовните постижения на народа ни. Свидетели сме на ново  възраждане на националния ни дух, на пробудени нови стремежи към книжовност и образование в  изпълнение на заветите на поколения български будители, скромни просветители, свещенослужители, книжовници и пламенни революционери.

Началото на нашата цивилизация не случайно е белязано с творба под великолепното заглавие „За буквите”, бележито, вдъхновено и огнословно съчинение на Черноризец Храбър, в което този наш пръв будител се врича да продължи своите мисли и разсъждения за качествата и достойнствата на народа ни, за способността му да твори своя самобитна култура и просвета.

Измина повече от цяло хилядолетие от това начало, а замисленото богоугодно дело от Свети Иван Рилски, Григорий Цамблак, Неофит Бозвели, Паисий, Софроний, Васил Априлов, Васил Левски, Христо Ботев,  Стефан Караджа, Захари Стоянов и много други величава личности от плеядата вдъхновени и обречени на народа ни пастири живее и процъфтява и днес!

Празникът на народните будители ни напомня още веднъж, че сме наследници на старинна и богата на смисъл и ценности цивилизация, която ни поразява със своите прозрения, със своята революционност и същевременно с ренесансовата си светлина, която излъчва като могъща галактика  и предизвиква нашия заслужен възторг. Ние имаме основание да бъдем горди с делата на нашите народни просветители и будители, актуални повече от всякога и в днешната действителност!

 Уважаеми български учители, свещеници на Светата ни православна българска църква,  дейци на образованието, просветата и културата бъдете живи и здрави и нека Божията воля и благодат Ви напътства и закриля във Вашето дръзновено богоугодно дело на будители, просветители и народни учители. Честит празник!

 

Павел МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас

2013 година

Добавено : четвъртък, 31 октомври 2013 00:00 горе назад 3158