Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител се ангажира с проблемите на конната база на Бургас

Във връзка с евентуалното преместване на конната база на Бургас от парк Езеро, в местността „Минерални бани” от  квартал Банево  в областна администрация постъпиха множество жалби и оплаквания от граждани и сдружения с нестопанска цел, които възразяват срещу определеното ново местоположение на базата. В мотивите си за това те изтъкват съществени, справедливи основания в това число и затруднения пешеходен и транспортен достъп до базата. Създадена и функционираща  като спортно-рехабилитационен комплекс след преместването и тя ще се редуцира в ущърб на гражданите  до спортен център с тясно ограничена дейност.  Като взе под внимание всички тези мотиви от жалбите на гражданите Областният управител на област Бургас Павел Маринов в писмо до кмета на Бургас Димитър Николов изисква да се обсъдят на експертно ниво всички възможности за запазване на целия спектър от спортно-възпитателни и лечебни функции на базата. В писмото се призовава общината  към разумно управленско решение, което ще бъде в подкрепа на развиващия се конен спорт в града и не на последно място за съхраняване на дейността на конната база като ценна туристическа атракция. Според областния управител тя би следвало да се разположи на леснодостъпно място в градска среда на Бургас, така както е в големите европейски столици, както е във  Виена, Мадрид и Лондон.
Тревогата на обществеността относно възможностите за фактическото ликвидиране на конната база се подхранва и от факта, че в бъдещата инвестиция за изграждане на т. нар. „Океанариум” в Бургас е предвидена значително по-малка сума от реално необходимата за преместването на базата. 

Добавено : четвъртък, 24 октомври 2013 00:00 горе назад 2180