Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Решения от заседанието на Областния съвет за развитие

Решения от заседанието на Областния съвет за развитие
Днес, 22.10.2013 г. под председателството на Областния управител на Област Бургас,  г-н Павел Маринов се проведе редовното заседание на Областен съвет за развитие /ОСР/ на Област Бургас.
 
Заседанието протече при следния Дневен ред:
  1. Обсъждане и приемане на Областна стратегия за развитие на Област Бургас 2014 – 2020
  2. Обсъждане и приемане на Регионален план на водоснабдяването и канализацията на обособената  територия на ВиК ЕАД – гр. Бургас
  3. Обсъждане и приемане на решение за обявяване на обект с регионално значение на обект: „Индустриален бизнес парк с високотехнологични производства на територията на община Айтос”
 
Заседанието откри г-н Павел Маринов. Дневният ред бе одобрен без забележки. Присъстващите членове на ОСР /27 / единодушно приеха  Областната стратегия за развитие на Област Бургас с направените към нея допълнения.
 
ОСР прие Решение, с което съгласува  Регионален план на водоснабдяването и канализацията на обособената  територия на „ВиК“ ЕАД – гр. Бургас с направените и предоставени чрез Министерството на регионалното развитие на консултантската фирма, разработила регионалния план,  предложения за допълнения от общините Айтос, Бургас, Несебър и Поморие.
 
Кметът на Община Айтос презентира Проекта  „Индустриален бизнес парк с високотехнологични производства на територията на община Айтос”. ОСР прие Решение, с което обяви  обект: „Индустриален бизнес парк с високотехнологични производства на територията на община Айтос” за обект с регионално значение.
 

Добавено : вторник, 22 октомври 2013 00:00 горе назад 2406