Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
За предотвратяване на острозаразни болести по селскостопанските животни в областта

 Като отговор на тревогите  и безпокойствата на хората от община Малко Търново по повод влошената епизоотична обстановка областният управител на Бургаска област Павел Маринов предприе бързи  мерки за справяне с положението. Като се съобразява  със справедливите искания на стопаните за прекратяване убиването на селскостопански животни след констатираното през миналия месец огнище от шарка по овцете и козите в странджанското село Стоилово областният управител настоява  за по-строг контрол в сектора и по прецизно оперативно взаимодействие между институциите. Затова  към Областния съвет за развитие се създаде работна група, която ще предложи програма и ще  набележи конкретни дейности за предотвратяване на острозаразните заболявания по животните.
В пакета от мерки се предвижда да се направят искания за увеличаване размера на предвидените суми за обезщетения на собствениците на ликвидирани болни животни. Предвижда се още и рестарт на проекта за създаване на заграждения по границата против свободно преминаване на диви животни от Турция в нашите погранични общини. Работната група трябва да формулира и искания  пред Министерството на външните работи, което следва да настоява пред турската страна за спазване в европейската територия на  Република Турция на правилата и ограниченията важащи в Европейския съюз за ограничаване на заразните болести по селскостопанските животни.   
В работната група са привлечени водещи експерти - ветеринарни специалисти като д-р Пенчо Каменов, директор на Дирекция здравеопазване и хуманно отношение към животните в Агенция по безопасност на храните, проф. д-р Бойко Ликов, директор на Център за оценка на риска в същата агенция, д-р Петър Пачев, директор на Областната дирекция по безопасност на храните, председателят на Асоциацията на овцевъдите в Странджа Тодор Люцканов, както и всички кметове и главните ветеринарни лекари от пограничните с Република Турция  общини- Малко Търново, Средец и Царево. 

Добавено : понеделник, 14 октомври 2013 00:00 горе назад 2112