Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Идеи за нови проекти по трансгранично сътрудничество обсъдиха Бургас и Къркларели

Идеи за нови проекти по трансгранично сътрудничество обсъдиха Бургас и Къркларели

Работен семинар в рамките на проект „Погледни в бъдещето, запази наследството“, в рамките на Програмата за Трансгранично сътрудничество България- Турция, съфинансирана от Европейския съюз,  събра в гр. Къркларели, Република Турция близо 50 представители на различни институции от двете страни на границата, с отношение по темата за опазване на културното и историческо наследство. Сред участници от българска страна бяха експерти от Областна администрация Бургас, общините в региона, читалища, музеи, неправителствения сектор.

Лектори представиха акцентите в законодателството на двете страни относно опазването на архитектурното и историческо наследството. Участниците имаха възможност да обсъдят добри практики и опит в работата по Програмата за Трансгранично сътрудничество. Бяха идентифицирани нови съвместни проектни идеи за съхраняване и устойчиво използване на културното наследство, за които да се кандидатства за финансиране през следващия програмен период 2014-2020. Желанието на участници в семинара е да се осигури приемственост и надграждане на вече реализирани дейности, а идеите да се превърнат в по-мащабни проекти с над-регионално значение, които да засилят устойчивото икономическо развитие на трансграничния регион.

Събитието се проведе в присъствието на заместник-областния управител на област Бургас Юсеин Мехмед и заместник- областния управител на Къркларели Хикмет Чакмак.

Проект „Погледни в бъдещето, запази наследството“ е вторият, по който Oбластна администрация Бургас работи съвместно с област Къркларели. В процес на изработване са архитектурни планове за реставрация на 7 сгради в град Бургас и инвестиционни проекти за 5 сгради в Къркларели. 

Добавено : понеделник, 02 септември 2013 00:00 горе назад 2357