Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител се ангажира с проблемите на професионалната гимназия по морско корабоплаване „Св. Никола” - Бургас

Областният управител Павел Маринов се ангажира с разрешаване на натрупаните през годините проблеми пред Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св. Никола” в Бургас, която поради липса на кандидати за обучение се намира в критично положение и на практика е пред закриване.

Изходът от създалата се сложна ситуация според, областния управител е в преобразуване на съществуващите специалности с цел тяхното по точно адаптиране към изискванията на живота и практиката. Конституирането на нови, по-атрактивни специалности ще привлекат млади хора за обучение така, че една от образователните легенди на града няма да погине.

Известно е, че от това учебно в заведение, което през годините е било известно на обществеността с различните си имена като Техникум по рибарство и Средно специално училище по морски и океански риболов „ген. В. Заимов” са тръгвали към морето поколения достойни и оригинални капитани, механици на кораби, рибари и други морски специалисти.

Училището е част от старата слава и колорита на Бургас като морски град. Във връзка с разработваната национална морска стратегия областният управител поставя като един от важните приоритети в работата си по нейното изграждане дейностите за запазване и развитие на формите за обучение и формиране на морските специалисти.

Затова усилията за запазване и подпомогне на професионалната гимназия по морско корабоплаване са във всички насоки – чрез привличане на експерти от Министерството на образованието и спорта, чрез акумулиране на средства за образователни иновации от различни държавни и публични фондове за квалификация и преквалификация на човешките ресурси, както и чрез други конкретни мерки за запазване и укрепване на училището.

Добавено : вторник, 13 август 2013 00:00 горе назад 2075