Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании








Художниците ще ползва безвъзмездно изложбената зала на ул. „Александровска " в Бургас

По инициатива на Областния управител на Бургаска област Павел Маринов на Дружеството на художниците в Бургас с председател Митко Иванов ще бъде опростен дълг към държавата в размер на 10 хил. лв. от неизплатени през годините наеми за използваната от дружеството изложбена зала в центъра на града, която е държавна собственост. Направено е съвместно предложение до Министерския съвет за учредяване на безвъзмездно право за ползване на имот - изложбена зала на ул. „Александровска № 22”, така че художниците ще могат да излагат и в бъдеще творческата си продукция в залата без да заплащат за това наем на държавата.
 Тези мерки са част от грижите на правителството и на областната администрация за подпомагане и насърчаване на културния живот в региона и на дейностите на художествената интелигенция у нас  и по-конкретно на легендарната група на бургаските художници, която през своята седемдесетгодишна история обединяваше в миналото такива забележителни български творци като Георги Баев, Кирил Симеонов, Виолета Масларова, Дамян Заберски и много други, а  днес включва в общността си имената на утвърдените у нас и в чужбина художници като  Стоян Цанев, Живко Иванов, Кольо Кехайов, Иван Бахчеванов,
Кръстю Тодоров,  Николай Дубаров, Стойко Сакалиев, Георги Динев и много други.

  

 

Пеньо Костадинов

Връзки с обществеността

0886 28 64 94; E-mail:  pkp7@abv.bg;  oblastpres@ bsregion.org

Добавено : сряда, 07 август 2013 00:00 горе назад 2288