Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
За по-компетентни служители от администрацията на Бургаска област

За по-компетентни служители от администрацията на Бургаска област

 

Наскоро Областна администрация – Бургас спечели финансиране по Оперативна програма "Административен капацитет". Проектът се финансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и е за повишаване уменията и компетенциите на служителите в администрацията от областта чрез обучения в страната.

 Проектът  ще се изпълнява в едногодишен срок и е на стойност 81 660 лв. Целта му е да се повиши квалификацията на служителите, тяхната административна компетентност и индивидуален потенциал, чрез което се очаква да се постигане и съответно по-висока степен на ефективност в работата на администрацията с гражданите.

Дата: 24.07.2013 г.

 

 

Пеньо Костадинов

Връзки с обществеността

0886 28 64 94; E-mail:  pkp7@abv.bg;  oblastpres@abv.bg

Добавено : сряда, 31 юли 2013 00:00 горе назад 2402