Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Назначиха заместник областни управители

Със Заповеди № КВ 279 и 280/ 9.07.2013 г.  на МС на Република България за заместник областни управители на Област Бургас са назначени съответно господата Евгени Стоянов Врабчев и Юсеин Мехмед Мехмед.

Господин Евгени Врабчеве роден на 30.09.1964 г. в гр. Айтос. Завършил е ВМЕИ – Варна.  От 1999 – 2003 г. е Секретар на Община Айтос,  а  от 2003 – 20011 г. – 2 мандата - Кмет на Община Айтос. Женен с две деца.

Господин Юсеин Мехмед е роден на 14.09.1962 г. Завършил е две магистратури –  Публична администрация и Финанси. Работи като общински съветник в Общински съвет Поморие. Като такъв има 5 мандата, два от които като зам. председател.

Добавено : сряда, 10 юли 2013 00:00 горе назад 2661