Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ СЪС СНЦ «СДРУЖЕНИЕ НА БУРГАСКИТЕ БОЛНИЦИ»

Днес, 01 юли 2013 година, в Областна администрация Бургас  г-н Маринов прие представители на Сдружение с нестопанска цел «СДРУЖЕНИЕ НА БУРГАСКИТЕ БОЛНИЦИ».

Срещата, която се проведе по искане на Семир Абумелих, председател на сдружението, протече в делова атмосфера. Освен председателя присъстваха още  д-р Радостен Дичев, управител на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД; д-р Маджуров управител наМБАЛ  Д-Р МАДЖУРОВ” ООД; д-р Евелина Трошанова управител на Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания ЕООД - гр. Бургас; д-р Спасимир Иванов, управител на МБАЛ и МЦ Лайф Хоспитал; д-р Якимов от Кардио Център “Понтика”; д-р Методи Иванов – управител на МЦ МЛАДОСТ към СОБАЛ "БУРГАС".

Ръководителите на болничните заведения споделиха основните си проблеми и очакванията, относно промяна в методиката на финансиране.

Някои от тяхните искания са за отпадане на лимитите, да се довърши процеса по изготвяне на «Здравна карта», т.е. Министерството на здравеопазването да издава разрешения за нови болници. Присъстващите изразиха очакванията, г-н Маринов да поиска от НЗОК да преразгледа бюджета, определен за бургаските болници. Той пое ангажимент, след като от Сдружението му представят анализ на съществуващото положение и техните виждания за промяна на методиката за финансиране на болниците, да уведоми НЗОК, МЗ и Народното събрание.

Областният управител сподели с гостите идеята да се сформират секторни комисии към Областния съвет за развитие, в съответствие с изпълнението на Областната стратегия за развитие, като една от тези комисии ще бъде в областта на здравеопазването. Важно е да действаме в една посока, в полза на обществения интерес, каза Маринов и определи 7 август  за следващата среща с медиците.

 

 

 

Нели Гергова

Гл. Експерт  РРТУ

056/ 894 174

0886 620 004

nellygergova@abv.bg

Добавено : понеделник, 01 юли 2013 00:00 горе назад 2046